Home
EcoClimaEnergy EcoClimaEnergy EcoClimaEnergy
Κλείσιμο

Εξαερισμός και νωπός στα WC προσωπικού ΙΚΕΑ

  • project image
  • project image
  • project image
  • project image
  • project image
logo

Εγκαταστάθηκαν δύο μοτέρ νωπού αέρα και ακομή ένα μοτέρ εξαερισμού για την ανανέωση αέρα στο χώρο WC του προσωπικού.

Τοποθετήθηκαν σταθεροί αγωγοί για την απορροή και προσαγωγή του αέρα.

Τοποθετήθηκαν χειριστήρια ελέγχου για την ρύθμιση παροχής του αέρα.


Κατηγορίες:

Pin It