Παροχές - Τεχνική υποστήριξη

 

 

 • ΕΜΠΟΡΙΟ
  Η εταιρία μας συνεργάζεται με τους κορυφαίους οίκους επαγγελματικού και οικιακού κλιματισμού, συστημάτων θέρμανσης, φυσικού αερίου και φωτοβολταϊκών. Προσφέρει παράλληλα την εγγύηση όλων των συστημάτων που προμηθεύει.

 • ΜΕΛΕΤΗ
  Ο κάθε χώρος είναι μοναδικός, οι ανάγκες για θέρμανση και κλιματισμό διαμορφώνονται ανάλογα με την χρήση που προορίζεται. Η μελέτη ενός χώρου κρίνεται απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί η μεγίστη απόδοση ενός συστήματος, σε συνάρτηση με την εξοικονόμηση ενέργειας. Η εταιρία eco clima energy έχει είδη πραγματοποιήσει τέτοιες εφαρμογές σε οικιακό και επαγγελματικό επίπεδο. 

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης. Η σωστή εγκατάσταση μίας μονάδας είναι πολύ σημαντική τόσο για την λειτουργία όσο και για την διάρκεια ζωής της. Η εταιρία μας παρέχει εγγύηση για τις εγκαταστάσεις της. 

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ
  Όλα τα εγκατεστημένα συστήματα ψύξης - θέρμανσης οικιακού και επαγγελματικού τύπου εχουν απόλυτη ανάγκη απο σωστή και τακτική συντήρηση.Η συντήρηση του συστήματος καθιστάται αναγκαία καθώς επιτυγχάνονται οι ακριβείς συνθήκες υγιεινής του χώρου,διατηρείται η υψηλή απόδωση ,επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής του και αποφεύγεται το υψηλό κόστος λειτουργίας.Η εταιρία eco clima energy δίνοντας έμφαση στον τομέα της συντήρησης και της τεχνικής υποστήριξης έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο τμήμα service απο ειδικευμένους τεχνικούς με στόχο την άμεση και υπεύθηνη επίλυση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος ή βλάβης.

   

 • ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
  Η ανάγκη συχνότητας συντήρησης μιας κλιματιστικής μονάδας εξαρτάται απόλυτα από το χώρο όπου βρίσκεται εγκατεστημένη. Είναι αυτονόητο ότι μια μονάδα που βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο με συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία θα πρέπει να συντηρείται τακτικά και προγραμματισμένα. Η εταιρία ecoclimaenergyσυνάπτει συμβόλαια συντήρησης με τους πελάτες της με στόχο την ολοκληρωμένη εποπτεία και τον πλήρη λειτουργικό έλεγχο της κάθε συντηρούμενης κλιματιστικής μονάδας.  Πραγματοποιείται επίσκεψη από την εταιρία μας για την ακριβή καταγραφή του εγκατεστημένου εξοπλισμού και στη συνέχεια έγγραφη προσφορά που την αποδέχεται ο πελάτης και συνάπτεται το συμβόλαιο συντήρησης. Το συμβόλαιο συντήρησης αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο για τον απόλυτο έλεγχο του εξοπλισμού κάθε επιχείρησης  και  οικίας.