Πληροφορίες για εμάς

 

H εταιρεία Eco Clima Energy δραστηριοποιείται στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών διαθέτοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μέσω της έρευνας νέων τεχνολογιών. Η άριστη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον κλιματισμό, τον εξαερισμό, την θέρμανση και τα φωτοβολταϊκά  συστήματα  αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό της εταιρείας ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις.

Με γνώμονα το τρίπτυχο υπευθυνότητα , συνέπεια ,τεχνογνωσία εδραιώθηκε στο χώρο του επαγγελματικού κλιματισμού ως μια από τις κορυφαίες αναπτυσσόμενες εταιρίες του κλάδου τα τελευταία χρόνια μέσω των στρατηγικών συνεργασιών που έχει συνάψει στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.

Η εταιρία Eco Clima Energy αξιοποιώντας τις επενδύσεις τις σε τεχνογνωσία και υποδομές έχει συγκροτήσει ένα υποδειγματικό τμήμα service που απαρτίζεται από μηχανικούς και τεχνικούς με στόχο την ανοδικά αυξανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες πιστοποίησης και βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης ISO για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τελικούς καταναλωτές.

Η συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας θα προσφέρει  στην Εco Clima Energy την ευκαιρία να διευρύνει τις εφαρμογές της και να παρέχει με το πληρέστερο τρόπο υποδειγματικά τις υπηρεσίες της.